CESNET CA 4 - Zásady ochrany osobních údajů (Code of Conduct)

Jméno služby
CESNET CA 4 certifikáty
Popis služby
Federalizovaný přístup k CESNET CA 4 certifikátům
Podmínky služby
Podmínky služby naleznete na stránce https://pki.cesnet.cz/cs/st-cca-services.html
Zpracovatel osobních údajů a kontaktní osoba
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Jan Chvojka, (jan.chvojka@cesnet.cz)
Jurisdikce
CZ Česká Republika
Zpracovávané osobní údaje
Následující údaje jsou získány z vašeho prohlížeče:
Následující údaje jsou získány z vaší domovské organizace:
Důvod zpracování osobních údajů
Konkrétní důvody pro jednotlivé atributy jsou uvedeny níže:
Třetí strany, se kterými jsou osobní údaje sdíleny
Osobní údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami. Mohou být publikovány agregované anonymizované údaje.
Jak získat přístup ke svým osobním údajům, opravit své osobní údaje nebo požádat o vymazání osobních údajů
Obraťte se na adresu oou-zadost@cesnet.cz.
Uchovávání osobních údajů
Uživatelský účet a s ním spojené osobní údaje jsou uchovávány po dobu do jeho zrušení na žádost uživatele. Osobní údaje zpracovávané v souladu s mezinárodními standardy za účelem identifikace držitelů certifikátů jsou uchovávány po dobu platnosti certifikátu vydávající CA, tj. do 2/2029.
Kodex chování pro ochranu osobních údajů
Vaše osobní údaje budou chráněny podle kodexu pro ochranu osobních údajů Code of Conduct for Service Providers, což je běžný standard pro ochranu soukromí v sektoru vědy a výzkumu.